Oplæg til foredrag og debat:                                                               
                                                                         
Når kroppen gør ondt
- går humøret i bund


                     Diagnose:                    "Du fejler ikke noget!"

                     Behandlingstilbud:      - det må du lære at leve med!

                                                               - du skal tage dig sammen!

                                                               - du er stresset, du skal bare slappe af!

Kender du disse velmente udtalelser og råd?

Lidelser som piskesmæld, muskelsmerter, ondt i lænden, mavesmerter, hovedpine, migræne, svimmelhed, træthed, udbrændthed, psykisk nedkørt osv., volder meget besvær når der skal stilles en diagnose, fordi der almindeligvis ikke kan påvises fysiske årsager. Og de volder endnu mere besvær når der skal gives et behandlingstilbud, vel at mærke med en blivende effekt.

Langt over en million danskere lider og invalideres af De nye sygdomme og omfanget er stigende. Et stort antal mennesker giver op og søger enten revalidering eller pension, men våger alligevel over et lille håb om at blive fri for lidelserne. Der arbejdes ihærdigt på at få lidelserne anerkendt som arbejdsskader, som erstatningsberettiget osv. Men det er svært at blive rask, når man samtidig skal bevise at man er syg. Dette dilemma er en stor hæmsko for patientforeningernes evne til at støtte op om medlemmernes helbredelsesproces.

De samfundsmæssige omkostninger løber årligt op i 2-cifrede milliardbeløb. Der forskes som aldrig før, - der skrives artikler i videnskabelige tidsskrifter, - der diskuteres mellem eksperter på seminarer og konferencer.

Så hvorfor står "man" i vores etablerede sundhedssystem stadig uforstående overfor disse lidelser?

Er det sygdomme eller symptomer?

Er det en blindgyde at lede efter årsagen som en organisk fejl i kroppen?

Måske handler det ikke om at finde årsagen, men snarere om at se sammenhæng?

Disse spørgsmål giver foredragsholderen nogle velbegrundede bud på.

 Afspændingspædagog og psykoterapeut Ove B. Wadum, dap  giver et utraditionelt bud på en forståelse af lidelserne og ydermere forslag til behandlingsmetoder med en blivende effekt. Han har i mange år arbejdet med afspændingspædagogisk og helhedsorienteret behandling af "de usynlige lidelser" og herfra samlet og systematiseret sine erfaringer. De er udgivet i et speciale "De nye sygdomme, - et bindeled mellem krop og bevidsthed".

Ove B. Wadum mener, at lidelserne skal ses som kroppens forsøg på at råbe vores opmærksomhed og bevidsthed op. Men vi har "glemt" hvad det vil sige at mærke og tolke kroppens signaler, - og dermed har vi mistet evnen til at passe på os selv. Sagt på en anden måde: - vi har lukket af for vores medfødte evne til at holde os selv raske.

 

AFSPÆNDING & PSYKOMOTORIK
v/ Ove B Wadum
Afspændingspædagog dap
Søborg Hovedgade 139 A
 
2860 Søborg
Tlf.:
2365 1230   www.wadum.com