Logo Sundhedsstyrelsen
Vital logo med streg


"Vital nr.1 - Marts 2001"

Tema: Psykisk sundhed og trivsel

Pas godt på dig selv

Tag en lille pause. Mærk efter, hvordan du har det. Det er afspændingspædagogens bedste råd til et folkefærd, der er plaget af stivhed i nakken, hovedpine og ondt i ryggen

Af journalist Lonnie Findal

Billede: mænd der holder forkostpause på broen hvor de arbejder

Enhver skylder sig selv et frikvarter. Nogle gange er det bedst at lukke verden ude og rette opmærksomheden mod sig selv i fem minutter frem for at drikke kaffe og sludre med kollegerne.

Foto: BAM.

Hvad ville du gøre, hvis røgalarmen en dag gik i gang i dit hjem?... Du ville forhåbentlig styrte rundt for at lokalisere branden og se at få den slukket. Sådan ville de fleste reagere. Men når kroppens egen brandalarm lyder, er der alt for mange, der overhører den. Eller endnu værre: De slukker for alarmen og lader ilden brænde videre.

Det er ifølge afspændingspædagog Ove Wadum en udbredt årsag til, at danskerne er plaget af ondt i ryggen, spændingshovedpine og andre led- og muskelsmerter. Vi får godt nok nogle signaler fra kroppen om, at musklerne er trætte eller spændte. Men vi overhører dem eller afbryder dem for en kort stund med stimulanser eller et par smertestillende piller.

- Man kan være helt sikker på, at de kommer igen med endnu større styrke. Når kroppen ikke bliver hørt, må den råbe endnu højere. Og det bliver den ved med indtil, den får opfyldt sine behov, fastslår afspændingspædagog Ove B.Wadum.

Som led i et forsøgsprojekt i Gladsaxe Kommune har han i fem år behandlet kommunens hjemmehjælpere for de muskel- og ledsmerter, de er udsat for i deres travle job. Projektet sluttede for tre år siden, men det gav Ove B.Wadum nogle erfaringer, som han mener også gælder andre end hjemmehjælpere.

- Alt for mange mennesker byder sig selv for meget for at passe deres job og leve op til andres forventninger og deres egne præstationskrav. Hjemmehjælperne er nok en særlig udsat gruppe, fordi der er overvægt af midaldrende kvinder med kort uddannelse. Mange af dem har tillige været væk fra arbejdsmarkedet i mange år, så de er usikre på sig selv og lader sig byde for meget. Men når det er sagt, oplever jeg alligevel, at det langt hen ad vejen er de samme problemer, der går igen hos de klienter, der nu havner på min briks. I vores kultur er vi generelt dårlige til at opfange kroppens signaler og reagere hensigtsmæssigt på dem, siger han.

Så hør dog efter
Det hænger ifølge Ove B.Wadum sammen med den måde, vi er opdraget på i vores kultur. Den sanselighed og kropslighed et lille barn besidder, bliver ignoreret eller tilsidesat.

- Vi stimuleres til at bruge vores tankevirksomhed men lærer aldrig rigtig at sætte ord på følelser og sanseindtryk. Dermed mister vi evnen til flydende kommunikation mellem krop og sanser, følelser og bevidsthed, forklarer han - forbindelsen bliver brudt.

For at genoprette den er vi nødt til bevidst at rette vores fulde opmærksomhed mod kroppens signaler og lære at fortolke dem.

- Det mest basale signal er træthed. Men vi accepterer ikke at være trætte klokken ti om formiddagen. Så vi ignorerer det og arbejder videre i stedet for at holde en pause. Kroppen må råbe højere, og det næste signal er spændte og ømme muskler, som trænger til at blive strakt ud og slappet af, så de kan få fornyet blodtilførsel og komme af med deres affaldsstoffer. Ellers bliver de ved med at spænde, til de er helt følelsesløse - og så kommer alle følgegenerne i form af bl.a. iskias og museskader.

Mærk efter
Muskelspændingerne er de fysiske symptomer. Men det er Ove B. Wadums erfaring, at der som regel ligger en psykisk konflikt bag i form af fortrængte følelser. Det kan være følelser som vrede eller sorg over oplevelser tidligere i livet, som er for smertefulde at erkende.

- Følelserne udspringer i maveregionen. De fleste kender nok fornemmelsen af “sommerfugle i maven” eller mavepine af spænding.Vi lukker af for smertefulde eller ubehagelige følelser ved at snøre sammen i mellemgulvet og begrænse vejrtrækningen til brystkassen. Derfor er det så vigtigt at få åndedrættet med og trække vejret helt ned i maven - at mærke efter, hvad det er for følelser og kropssansninger, man lukker af for.

Det kan være en meget ubehagelig øvelse, og Ove B.Wadum mener da også, at det kan være nødvendigt at erkende smertefulde følelser lidt efter lidt.

- Men enhver skylder sig selv et frikvarter en gang imellem, hvor man sætter sig ned og vender opmærksomheden indad. Alting går så stærkt i dagligdagen og opmærksomheden er hele tiden rettet udad. Selv når vi holder en pause i arbejdet, sætter vi os og drikker kaffe og sludrer med kollegerne. - Man vil jo nødig virke uselskabelig, men for mange ville det være bedre at lukke verden ude og rette opmærksomheden mod sig selv i fem minutter.

De fleste af de klienter, der kommer i afspændingspædagogens praksis, har først været hos egen læge og speciallæge. Sådan mener Ove B.Wadum også det bør være.

- Hvis en klient ikke har været hos egen læge, sender jeg ham derhen for at sikre, at symptomerne ikke skyldes en sygdom. Min opgave er at lære klienterne at mærke, hvordan de har det, så de kan drage omsorg for sig selv.


Version 1.0 Marts 2001 • © Sundhedsstyrelsen. Udgivet af Sundhedsstyrelsen, www.sst.dk
Elektronisk publikation fremstillet efter Statens standard for elektronisk publicering