Søborg Hovedgade 139 A
2860 Søborg
Vejkort

Tlf.: 2365 1230
e-mail: ove@wadum.com
www.slapheltaf.dk

En behandling varer 2 timer og koster 1000 kr.


Afspændingspædagogisk behandling - viser nye veje !
Mine arbejdsmetoder er funderet i kropsorienteret psykoterapi på et afspændingspædagogisk grundlag. Afspændingspædagogiken er baseret på et helhedssyn, hvor man ikke alene arbejder med den fysiske krop, men inddrager hele mennesket med dets oplevelser af sig selv, dets sansninger, følelsesliv og tænkemåder og holdninger til sig selv, og samspillet med omverdenen. Når mennesker på denne måde inddrages i egen helbredelsesproces og lærer at opfatte smerter og gener som signaler fra kroppen og ikke som sygdomme, åbnes der for helt nye muligheder for afhjælpning og forebyggelse af kropslige lidelser.
Du bliver herre i dit eget liv - og det starter i kroppen.

Afspændingspædagogisk behandling, mål og metoder
Behandlingen har til formål at genoprette fuld kontakt med både de kropslige og følelsesmæssige sansninger, regulere muskulaturens spændingsbalance, samt at klienten bliver bekendt med egne ressourcer.

Grundelementerne i metoden er:

Den afspændingspædagogiske behandling forgår på behandlerbriks eller madras på gulvet, mens klienten er fuldt påklædt i løstsiddende tøj, som joggingtøj, gamacher eller lignende, der er let at bevæge sig i.
D
a hvert menneske er unikt bliver behandlingsforløbet tilrettelægges individuelt. Derfor er der ingen generelle retningsliner for et forløbs varighed; det aftales i hvert enkelt tilfælde.
A
fspændingspædagoger dap arbejder efter DAP's etiske regler og har således tavshedspligt.