Eksempel på indhold af foredrag

Foredrag på 2½ - 3 timer.

Den største kilde til muskelsmerter, hovedpine, ondt i ryggen m.m.
- er manglende egenomsorg!

Muskelsmerter, myoser, spændinger i skuldre og nakke, gener i lænderyggen, hovedpine og mange flere lidelser stammer i meget vid udstrækning fra manglende egenomsorg.

T
ræthed, spændinger og smerter er vores krops forsøg på at råbe vores fornuft op. Men vi har aldrig lært, at vi skulle lytte til vores krops signaler, tvært imod lærer vi både i vores opvækst og som voksne det modsatte:
               - du må ikke mærke.

Vi har derfor "glemt" hvad det vil sige at mærke og dermed har vi mistet evnen til at passe på os selv.
Og det er der mulighed for at gøre noget ved!

Om specielt ondt i ryggen:
Et hidtil meget overset muskelpar benævnt Psoas, populært kaldet vores Mørbrad, som ligger dybt i bughulen, viser sig at være kraftig involveret i de fleste lænderygproblemer.

Endvidere har afspændingspædagoger erfaret, at langt den overvejende del af de såkaldte præmenstruelle gener, som træthed, spændinger og smerter i lænden samt smerter i underlivet, stammer fra spændingstilstande og forkortelser i disse muskler.

Og det kan der ligeledes gøres noget ved!

De afspændingspædagogiske metoder er baseret på et helhedssyn, hvor man ikke alene arbejder med den fysiske krop, men inddrager hele mennesket med dets oplevelser af sig selv, dets sansninger af kroppen, følelsesliv, tænkemåder og holdninger til sig selv, og samspillet med omverdenen. Når mennesker på denne måde inddrages i egen helbredelsesproces og lærer at opfatte smerter og gener som symptomer og ikke som sygdomme, åbnes der for helt nye muligheder for afhjælpning og forebyggelse af kropslige lidelser.

Du bliver herre i dit eget liv,
                  - og det starter i kroppen!

   
AFSPÆNDING & PSYKOMOTORIK
v/ Ove B Wadum
Afspændingspædagog dap
Søborg Hovedgade 139 A,
2860 Søborg
Tlf.: 2365 1230        www.wadum.com