SLAP HELT AF!

Afspænding ved kropsgennemgang
Kroppen fordrer en vis balance mellem aktivitet og hvile for at bevare en sund og smidig muskulatur og for at forebygge vedvarende muskelspændinger og muskelsmerter.
Det er derfor vigtigt at tage et hvil mindst én gang hver dag f.eks. efter endt arbejdsdag.
Kroppen har brug for at slappe helt af og bedst ved fuld bevidsthed. Her får musklerne mulighed for at slippe de spændinger, der er opbygget i løbet af en arbejdsdag.
Hvis du undlader at give din krop denne mulighed, vil muskelspændingerne hobe sig op og give dig de meget velkendte og desværre almindelige spændingsgener og smerter.
Den mest effektive metode til muskelafspænding er at rette opmærksomheden ind i kroppen og mærke den indefra. Vi har sanser i hver eneste muskel og er dermed i stand til at mærke dem. Når du koncentrerer dig om at mærke en muskel eller en kropsdel, samtidig med at du indstiller dig på at give dig hen og slappe af, vil musklen eller kropsdelen lidt efter lidt slippe sin spændingstilstand. Så enkelt er det!
CD'en med den indtalte kropsgennemgang hjælper dig til at koncentrere dig om din krop og mærke den indefra. Herunder vil den almindelige tankevirksomhed vige, og du vil slappe mere af. Skulle du falde i søvn, er det ok. Så er det det, du har brug for lige nu. Når du kommer til bevidsthed igen, følger du blot med, der hvor vi er kommet til. Du har ikke mistet noget. Husk at irritation eller ærgrelse bevirker muskelopspændinger! Midlet mod dette er fuld accept af det, der sker.

En afspænding ved fuld bevidsthed på 20 minutter frisker lige så meget
 som flere timers søvn.

God fornøjelse!

CD'en SLAP HELT AF er indtalt af Ove B. Wadum og kan købes hos
 Afspænding & Psykomotorik. Prisen er 100 kr. + forsendelse.

 

AFSPÆNDING & PSYKOMOTORIK
v/ Ove B Wadum
Psykomotoriske terapeut dap
Søborg Hovedgade 139 A,
2860 Søborg
Tlf.:
2365 1230      www.slapheltaf.dk